Κάντε κράτηση
Αρχή
Τέλος
Ενήλικες
Παιδιά

AB INTRA
Hotel Management & Consulting

ΕΡΕΥΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΟΥ
Μερικά καταλύματα
Κασσάνδρα    126 δωμάτια & σουίτες
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Ξενοδοχεία
Άφυτος   30 δωμάτια
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Ξενοδοχεία
Σαντορίνη     12 δωμάτια
Τοποθεσίες» Σαντορίνη
Ξενοδοχεία
Μπάνσκο   111 δωμάτια
Τοποθεσίες» Βουλγαρία
Ξενοδοχεία
Πευκοχώρι     2 Διαμερίσματα
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Βίλες
Nefeli Villas & Suites
Νεα Σκιώνη    23 δωμάτια
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Βίλες
Ierissos    1 βίλα & 5 δωμάτια
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Βίλες
Κασσάνδρα    126 δωμάτια & σουίτες
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Ξενοδοχεία
Άφυτος   30 δωμάτια
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Ξενοδοχεία
Σαντορίνη     12 δωμάτια
Τοποθεσίες» Σαντορίνη
Ξενοδοχεία
Μπάνσκο   111 δωμάτια
Τοποθεσίες» Βουλγαρία
Ξενοδοχεία
Πευκοχώρι     2 Διαμερίσματα
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Βίλες
Nefeli Villas & Suites
Νεα Σκιώνη    23 δωμάτια
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Βίλες
Ierissos    1 βίλα & 5 δωμάτια
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Βίλες
Κασσάνδρα    126 δωμάτια & σουίτες
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Ξενοδοχεία
Άφυτος   30 δωμάτια
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Ξενοδοχεία
Σαντορίνη     12 δωμάτια
Τοποθεσίες» Σαντορίνη
Ξενοδοχεία
Μπάνσκο   111 δωμάτια
Τοποθεσίες» Βουλγαρία
Ξενοδοχεία
Πευκοχώρι     2 Διαμερίσματα
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Βίλες
Nefeli Villas & Suites
Νεα Σκιώνη    23 δωμάτια
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Βίλες
Ierissos    1 βίλα & 5 δωμάτια
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Βίλες
Κασσάνδρα    126 δωμάτια & σουίτες
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Ξενοδοχεία
Άφυτος   30 δωμάτια
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Ξενοδοχεία
Σαντορίνη     12 δωμάτια
Τοποθεσίες» Σαντορίνη
Ξενοδοχεία
Μπάνσκο   111 δωμάτια
Τοποθεσίες» Βουλγαρία
Ξενοδοχεία
Πευκοχώρι     2 Διαμερίσματα
Τοποθεσίες» Χαλκιδική
Βίλες
ESPA
ESPA